Trekkfugler i nord

Observasjoner av Linerle i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 26.04. 2 Evenskjer, Skånland Frank Torvik
 29.04. 2 Holmeslett, Tromsø Erik K. Jæger
02.05.
1 Vorterøy, Skjervøy John E. Olsen
03.05. 1 Musvær, Tromsø Jarle M. Enoksen
07.05. 1 Sultindvik, Lenvik Reidar Ernstsen
08.05. 2 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
14.05. 2 Tromsdalen, Tromsø Trond-Helge Jensen
16.05 - Breivikbotn, Sørøya Ingunn Kvil Gamst
17.05. 1 Gakori, Alta Alf Breines

Tilbake