Trekkfugler i nord

Observasjoner av Heilo i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 05.05. 2 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
 07.05. 50 Evenskjer, Skånland Frank Torvik
18.05. 2 Holmeslett, Tromsø Erik K. Jæger
 20.05 ca 15 Storgjerdsbakken, Alta Alf Breines
20.05. 5 Tønsnes, Tromsø Trond-Helge Jensen

Tilbake