Trekkfugler i nord

Observasjoner av Bjørkefink i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 05.04. 3-5 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
 14.04. 4 Larseng, Tromsø Eirik Reierth
 27.04 1 hann Holmeslett, Tromsø Erik K. Jæger
 07.05. 1 Gakori, Alta Alf Breines
       
       
       
       
       
       

Tilbake