Trekkfugler i nord

Observasjoner av Bokfink i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 07.04. 3-5 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
 25.04. 1 par Holmeslett, Tromsø Erik K. Jæger
 26.04. 1 Tønsnes, Tromsø Trond-Helge Jensen
 
   

Tilbake