Trekkfugler i nord

STÆR Stárra (Sturnus vulgaris)

I midten av mars, noen ganger litt tidligere, ankommer de første stærene til landsdelen etter en overvintring lenger sør langs kysten, i Storbritannia eller på kysten av Nordsjøen. Noen få individer overvintrer regelmessig i landsdelen.

Stær Slik låter den
Tegning: Ellen M. Beck  
Stær 2

Stæren er et kjærkomment vårtegn da de synger og ’gjør seg til’ på hustakene i et forsøk på å lokke til seg en make. Fordi det ofte er flere hanner enn hunner blant stærene, er sangen også viktig for å holde andre hanner unna. Stæren er en ’huleruger’, og fordi naturlige hulrom mangler i Nord-Norge er den en flittig bruker av reirkasser. De er takknemlige ’gjester’ å ha, i og med at de selv renser kassen for fjorårets reirmateriale før de bygger nytt reir, noe som vi ellers må gjøre for de andre artene vi bygger kasser for.

Foto: Stein Ø Nilsen/tromsofoto.net ©  
Stær kart

En flink sanger
Stæren er en glimrende imitator, og ofte går sangen over fra stærens ’egen’ pludring til etterligninger av andre fugler som opptrer i nabolaget – fiskemåse, tjeld, vipe, storspove, o.l. Så flink er den at man ofte må ut for å se hvem det er som egentlig synger på taket – stæren eller den den etterligner! Sangaktiviteten er størst like før egglegging.

Stæren finner mat på bakken og er sterkt knyttet til jordbruksområder hvor beitende dyr holder graset kort. Den liker seg ikke i tett skog.