Trekkfugler i nord

LØVSANGER Rievssatcizáš (Phylloscopus trochilus)

Denne vesle fuglen er muligens den vanligste vi har i Norge. Den finnes over hele landet, med unntak av på høgfjellet og i sammenhengende barskog. Hvor mange som hekker i Norge er vanskelig å si, men det antas å være mer enn to millioner par.

Løvsanger Slik låter den
Tegning: Ellen M. Beck  
Løvsanger 2

Løvsangeren er vanligst i løvskog og blandingsskog,
men kan finnes helt ut til de ytterste øyene hvor det knapt er en busk å se.

Løvsangeren er en insekteter, og ligner veldig på gransanger i utseende. Fargen går nesten i ett med fargen på trærne, og gir et meget godt vern mot fiender. Den er imidlertid lett å kjenne på sin vakre sang som høres fra midten av mai, det vil si fjorten dager etter gransangeren. Sangen ligner litt på bokfinkens i strukturen, men er mye mykere og lysere i frem-føringen, og avsluttes med en rekke milde, lyse toner som dør ut i motsetning til den kraftig avslutningen hos bokfinken.
Foto: Stein Ø Nilsen/tromsofoto.net ©  
Løvsanger kart Fordi insektlivet i landsdelen fort avtar om høsten, begynner løvsangeren trekket sørover i august og september. Løvsangere fra Sør Norge overvintrer i vest Afrika, mens de fra Nord-Norge trekker i en mer sør-østlig retning til Øst- og Sør-Afrika.