Trekkfugler i nord

BOKFINK Beibbo (Fringilla coelebs)

Bokfinken er en av de første skogsfuglene som kommer om våren, og dens karakteristisk sang er en av de vanligste vi hører i skogen tidlig på året. Bokfinker er meget territoriale og hannene forsvarer et areal på mellom 0,25-2 hektar. De sitter ofte på spesielle sangposter med god utsikt slik at de raskt oppdager andre hanner som ’prøver seg’ inn på territoriet.

bokfink Slik låter den
Tegning: Ellen M. Beck
bokfink Stein Nilsen-1.jpg (Bredde: 560px)

Utenfor territoriet er hannen vanligvis stille; dette for å unngå konflikt med andre hanner som eventuelt ’eier’ området.

Bokfinken eter hovedsakelig frø, særlig urtefrø som den finner på bakken, men også litt frukt og knopper. Kun om sommeren tar den til seg ’ikke-vegetarisk’ kost, da ungene blir matet utelukkende av insekter og edderkopper.

Foto: Stein Ø Nilsen/tromsofoto.net©
Kart_Bokfink_05 Snødekket tvinger imidlertid bokfinken ut av landsdelen om høsten. Fordi den kan overleve på frø, behøver den ikke å trekke så langt som insektetere gjør, og de fleste overvintrer på det europeiske kontinent og i Storbritannia. En del overvintrer nord til kyststrøkene i Nordland og enkelte i Troms. Evnen til å overleve på frø forklarer også dens tidlige tilbakekomst om våren.