Trekkfugler i nord

BJØRKEFINK Vintán (Fringilla montifringillla)

Bjørkefinken hekker over det meste av Norge, men er mest tallrik i fjellbjørkeskogen og blandingsskog helt opp til tregrensa. Den er i nær slekt med bokfinken, en art som den ofte forveksles med. Det beste kjennetegn som skiller slektingene fra hverandre er bokfinkens mangel på hvit overgump og bjørkefinkens rustrøde skuldre.

Bjoerkefink Slik låter den
Tegning: Ellen M. Beck
bjorkefink liten stein2.jpg (Bredde: 560px) Bjørkefinken ankommer Troms i slutten av april, 2-3 uker etter bokfinken. Da kan vi høre bjørkefinkens karakteristiske langtrukne, monotone og skurrende ryyyyyyyyt i skogen. Strofen varer i omtrent ett sekund, og gjentas med rundt fem sekunders mellomrom. Denne lyden har gitt bjørkefinken lokalnavn som ’ryter’n’ og ’kvæker’n’.
Foto: Stein Ø Nilsen/tromsofoto.net ©
KART_BJOERKEFINK Bjørkefinken overvintrer på de britiske øyene og ellers i Vest- og Mellom-Europa. Forekomsten av bøkenøtter er ofte avgjørende for hvor langt nord den overvintrer.