VEILEDNINGSKONFERANSEN 2022

VEILEDNINGSKONFERANSEN 2022

Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling.

 UiT-Norges arktiske universitet arrangerer den nasjonale veiledningskonferansen

9. og 10. februar 2022 i Tromsø 

Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling er hovedtema for konferansen. Bærekraft i betydningen av kvalitet i utdanning og yrke er et aktuelt tema både nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av hvordan veiledning kan bidra til kunnskapsbasert og profesjonell utvikling i utdanning og yrke og god overgang mellom utdanning og yrke.

Konferansen retter seg mot studenter, profesjonsutøvere og vitenskapelige ansatte innen lærerprofesjonen og helse -og sosialfag som arbeider med veiledning i utdanning, forskning og/eller i arbeidslivet. Konferansen har en inkluderende og tverrfaglig profil og vil derfor også egne seg for deltakere fra andre fagområder med interesse for veiledning.

Vi inviterer til å bidra med faglige innlegg i parallelle sesjoner med paperpresentasjoner, rundebordsdiskusjon og/eller posterpresentasjoner.  

 

Skjema for å sende inn abstrakt åpnes 1. september 2021 med siste frist 15. oktober 2021. 

Spørsmål om innlegg sendes til:

Det blir gitt tilbakemelding på abstrakt innen 15. november 2021 

___

Påmelding er åpnet. Påmeldingsfrist 12. DESEMBER 2021!

Programmet publiseres omlag en uke før påmeldingsfristen.

Merk: Konferansen forholder seg til en normalsituasjon med tanke på koronapandemien. 

___


Arrangørene er tilknyttet følgende nettverk og forskningsgrupper:

* Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere (VNL)

* VNL - region Troms og Finnmark

* FIVE - forskningsgruppen i veiledning, UiT

* Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord (RKBU NORD)

* Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

* Veilederutdanning for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene

* Forskergruppen Helsefaglig profesjonsutdanning, UiT

* Nasjonalt nettverk for praksisveilederutdanning innen helse og sosialfagAnsvarlig for siden: Inger Merethe Hansen
Sist oppdatert: 01.12.2021 14:38