VEILEDNINGSKONFERANSEN 2022 - gjennomføres digitalt

VEILEDNINGSKONFERANSEN 2022 - gjennomføres digitalt

Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling.

 UiT-Norges arktiske universitet arrangerer den nasjonale veiledningskonferansen

9. og 10. februar 2022 i Tromsø 

Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling er hovedtema for konferansen. Bærekraft i betydningen av kvalitet i utdanning og yrke er et aktuelt tema både nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av hvordan veiledning kan bidra til kunnskapsbasert og profesjonell utvikling i utdanning og yrke og god overgang mellom utdanning og yrke.

Konferansen retter seg mot studenter, profesjonsutøvere og vitenskapelige ansatte innen lærerprofesjonen og helse -og sosialfag som arbeider med veiledning i utdanning, forskning og/eller i arbeidslivet. Konferansen har en inkluderende og tverrfaglig profil og vil derfor også egne seg for deltakere fra andre fagområder med interesse for veiledning.

Vi inviterer til å bidra med faglige innlegg i parallelle sesjoner med paperpresentasjoner, rundebordsdiskusjon og/eller posterpresentasjoner.  

 

Konferansen gjennomføres digitalt. Det begrunnes ut i fra dagens smittetrykk, samt nasjonale og lokale smitteverntiltak med blant annet begrensete antall deltakere, krav om faste tilviste plasser i lokalet og avstandskrav.

Konferansen blir gratis for alle påmeldte. Informasjon sendes ut til alle som allerede er påmeldt.

Påmelding er åpnet og utvides. Påmeldingsfrist mandag 31. januar 2022

Oversikt over innhold/sesjoner finner du i fanen Program.

____

Skjema for å sende inn abstrakt åpnes 1. september 2021 med siste frist 15. oktober 2021. 

Spørsmål om innlegg sendes til:

Tilbakemelding på abstrakt innen 15. november 2021 


Arrangørene er tilknyttet følgende nettverk og forskningsgrupper:

* Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere (VNL)

* VNL - region Troms og Finnmark

* FIVE - forskningsgruppen i veiledning, UiT

* Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord (RKBU NORD)

* Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

* Veilederutdanning for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene

* Forskergruppen Helsefaglig profesjonsutdanning, UiT

* Nasjonalt nettverk for praksisveilederutdanning innen helse og sosialfagAnsvarlig for siden: Hansen, Inger Merethe
Sist oppdatert: 03.10.2022 09:07