Helsefaglig profesjonsutdanning

Forskningsgruppen for helsefaglig profesjonsutdanning skal utvikle ny kunnskap om læring og undervisning i profesjonsutdanningene. Forskningsgruppen er en tverrfaglig gruppe med medlemmer fra profesjonsutdanningene ved Institutt for Helse og Omsorgsfag ved Det Helsevitenskapelige Fakultet. Forskningsgruppen søker også FoU samarbeid med andre helsefaglige profesjonsutdanninger og pedagogiske miljø ved Helsefak for å styrke forskningen om læring og undervisning i helsefaglig profesjonsutdanninger. Medlemmene orienterer forskningen nasjonalt og internasjonalt ved å ta initiativ til, samt ved å delta i FoU arbeid og innovativ praksis med norske og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningsaktivitetene er organisert omkring to overlappende satsningsområder:

  • Læring i praksisfeltet og betydning læringen har for kunnskapsutvikling, motivasjon, dannelse og yrkesidentitet.
  • Fleksible undervisningsformer og betydninger de har for studentenes læring og tilgjengelighet av utdanningstilbud både i og utenfor campus. 

Forskningsgruppeleder:
Bente Norbye
Telefon: 77171012

Årsrapporter og årsplaner