Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Hele 54 studenter ute i praksis!

Høsten er kommet og det studentene skal ut i praksis. I år er det hele 54 studenter som spredt rundt omkring i landet hos 30 ulike praksisbedrifter tilknyttet sjømatnæringen. 

Studentene på bachelorstudiet Fiskeri- og havbruksvitenskap har gjennomført sin første av tre praksisuker.

Praksis er en egen modul i emnet FSK-2040 Bærekraftig sjømat. I uke 38, 42 og 46 skal studentene ut i praksis hos bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner innen sjømatsektoren. 

I forkant av praksisperioden har praksisbedriftene utarbeidet stillingsutlysninger som studentene søker på. Studentene har forberedt seg ved å delta på et seminar om etikk og bærekraft, samt få innblikk i hvilke rettigheter og plikter man har som arbeidstaker. 

Fra Universitetets sin side så er det også en god del forberedelser som må gjøres i forkant av et praksisopphold. Prosjektleder Bjørn-Petter Finstad har skrevet en kronikk hvor han forteller om Norges Fiskerihøgskoles tilnærming til praksis som læringsform og noen av utfordringene med praksis. 

Likhet er et bærende prinsipp i høyere utdanning. Og vi mener at en liten familiedrevet sjømatbedrift på yttersida skal ha lik mulighet til å være vertskap for våre fiskeri- og havbruksstudenter som et av de store konsernene innen norsk havbruksnæring, eller Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Kronikken kan du lese her. 

Vi ønsker studentene masse lykke til videre og vi gleder oss til å høre studentenes praksishistorier gjenom denne høsten!