PIRM

Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background

Erfaringssamling med gruppeledere i PIRM

I slutten av januar samlet vi for første gang den store gjengen som jobber med PIRM til et digitalt møte.  Det var inspirerende å se så mange gruppeledere samlet og høre om erfaringer med prosjektet på tvers av kommunegrenser og tjenester.

De fleste gruppelederne er godt i gang med rekruttering og første kartlegging med familiene. Prosjektgruppa har mottatt mange nyttige tilbakemeldinger og innspill underveis i denne fasen, og fikk anledning til å presentere noen relevante temaer knyttet til personvern og spørreskjemaer på møtet. Vi fikk også
høre mer om hvordan rekrutteringen har gått på de ulike stedene,
og gruppelederne delte erfaringer med hverandre.

Prosjektet kommer til å arrangere et nytt webinar på slutten av dette semesteret, for ny erfaringsutveksling og problemløsning når gruppene har kommet i gang😊.