Delta i studien

https://vimeo.com/522138291 

Her er link til nettskjemaene: 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                               På norsk               På nordsamisk              På sørsamisk               På lulesamisk

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Formål med studien

I denne delen av studien er vi interessert i å kartlegge din erfaring og opplevelse med å være ung same. Vi er for eksempel interessert i hvordan du håndterer din samiske identitet, og om de har opplevd netthets eller diskriminering fordi du er samisk. I tillegg er vi interesserte i ditt syn på livet, din mentale helse og velvære, din helseatferd, om du har opplevd vold eller vanskelige situasjoner i familiesammenheng og hvordan du håndterer utfordringer.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du er invitert til å delta i denne undersøkelsen fordi du er samisk ungdom eller ung voksen same i alderen mellom 16 og 31 år og/eller medlem i en samisk organisasjon (f.eks. SUPU, Noereh og NSR-U). Det kan også være at vi kontakter deg fordi du følger en samisk side på sosiale nettverk eller at vi kontakter deg i skole sammenheng eller andre livsarenaer. Det kan også være at du har blitt kontaktet etter at du har deltatt i undersøkelsen tidligere og gitt oss lov til å sende deg en epost for å følge opp på denne tidligere undersøkelsen.

Hva innebærer PROSJEKTET?

Hvis du velger å delta, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema. Det vil ta ca. 30 minutter. Spørreskjema inneholder blant annet spørsmål om din samiske/norske identitet, hvordan du opplever at samfunnet forholder seg til samer i Norge, om du har opplevd etnisk diskriminering, hatytringer eller mobbing, hvordan du opplever dine familierelasjoner, og hvilken mening du ser med livet. I tillegg vil vi spørre deg om din mentale helse og velvære, ditt selvbilde, hvordan du håndterer problemer og søker hjelp hvis du trenger støtte, og om noen av dine helsevaner. Fordi målet vårt er å følge unge samers erfaringer og opplevelser over tid, vil vi – gitt at du tillater oss å kontakte deg via epost eller sms igjen –  be deg om å fylle ut det samme eller et lignende spørreskjema i annen hvert år over en periode av 10 år.