Læringsakademiet ved BFE

Ressurser

Utrecht Roadmap for Scholarship of Teaching and Learning (UR-SoTL)

Hvordan komme i gang med Scholarship of Teaching and Learning? (norsk oversettelse)

Ressurs for introduksjon til SoTL aktivitet i en 8-stegsmodell på hva som kan være nyttig å tenke gjennom i de ulike delene av prosjektet. Her er det mange nyttige tips som kan bidra til å heve kvaliteten på utviklingsarbeidet ditt.

RESULT | UiT Norges arktiske universitet - Result

RESULT - Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet er fagmiljø for læringsstøtte ved UiT.

På nettsidene til Result finner du blant annet informasjon og ressurser om:

  • Kurs - Universitetspedagogisk basiskompetanse, universitetspedagogikk for stipendiater, forskerveiledningskurs, vurdering av udanningsfaglig kompetanse
  • Meritteringsordning ved UiT
  • Utlyste prosjektmidler
  • Støttetilbud og nettkurs - Studio og filming, Kurs i digital kompetanse i undervisning (Udig)), Kurs i forebygging av plagiat, Kurs i informasjonskompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir, er en sammenslåing av tidligere Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. HK-dir vil også oveta oppgaver fra NOKUT.

Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innan høyare utdanning, høyare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. HK-dir er faglig rådgiver for for Kunnskapsdepartementet, setter i verk politikken og samordner verkemidler.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. De jobber for å løfte kompetansen i befolkninga, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengeleg for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

På HK-dir finner du utlysninger av midler og rapporter om høyere utdanning på nasjonalt nivå.