Læringsakademiet ved BFE

Formidling og presentasjoner

Her finner du oversikt av formidling og presentasjoner fra aktivitetene i Læringsakademiet. Presentasjonene og presentasjoner merket opptak er tilgjengelige for BFE-ansatte i arkivet i Teams-område til Læringsakademiet. Ta kontakt med din studieprogramleder, nestleder ved instituttet eller koordinator hvis du ikke har tilgang.

Fagdag - Pedagogisk bruk av digitale verktøy. 2. november 2022   

Velkommen og introduksjon til dagens tema -Hva skjer i sektoren?

Førsteamanuensis Annfrid Sivertsen, BFE -Opptak

Digitalisering av undervisning i høyere utdanning. Hva gir det oss og hva koster det oss? Muligheter, utfordringer pluss noen praktiske tips.

Dosent Lisbet Rønningsbakk, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL -Opptak
 Interaktive verktøy i nettstudier Assisterende instituttleder Andreas Mikkelsen og studieprogramleder nettbaserte studier universitetslektor Egil Rasmussen, HHT campus Alta -Opptak
 Go-Pro filming for laboratory-based teaching: possibilities and trade-off Professor Kirsten Krause og student Liv-Irene Berglund AMB

Undervisningskvalitet og bruk av digitale verktøy. Hva kan Result bidra med?

Leder for Result, Førsteamanuensis Øystein Lund -Opptak

Development of an Interdisciplinary Massive Open Online Course

Stipendiat Adrianna Walentyna Kochanska, NFH - Opptak

Studentaktiv undervisning av store studentgrupper med Peer Instruction

Førstelektor David Andre Coucheron, Institutt for fysikk og teknologi, NT-fak -Opptak
Støtte fra ITA – hvordan ta i bruk et digitalt verktøy til undervisning?  Faggruppeleder digitalt læringsmiljø Marte Karidatter Skadsem og rådgiver Sigurd Holthe Jaklin digital partner ved ITA for BFE, NT, IVT og UMAK, faggruppe digitalt læringsmiljø -Opptak
   
Seminar - Hvordan utdanner BFE kandidater med innovasjonskompetanse? 31. mai 2022 
Innledning til seminar- Hva er innovasjon og innovasjonskompetanse i høyere utdanning? Førsteamanuensis Annfrid Sivertsen, BFE
Hvordan vi har jobbet for å gi innovasjonskompetanse til kandidater fra bachelor og masterstudiet i bioteknologi Professor og studieprogramleder Klara Stensvåg, NFH
Undervisning av innovasjon og entreprenørskap for Masterstudenter i Biomedisin MBI-3012 - Todagers workshop i Design Thinking Førsteamanuensis og studieprogramleder Gerd Berge, Institutt for medisinsk biologi, Helsefak, UiT
IDEGENERATOREN - Innovasjon og entreprenørskap i utdanning på UiT Univsersitetslektor Håvar Brattlig og universitetslektor Alexander Utne
Studentenes stemme - Vår bacheloroppgave " Entreprenørskap ved siden av høyere utdanning: En kvalitativ undersøkelse av studenters intensjon om å starte opp en bedrift" Student Simen Eide Brøste
Hvilket tilbud har UiT til studenter med særlig interesse for innovasjon og entreprenørskap? - Støttefunksjoner ved UiT Førstekonsulent Preben Lund og seniorrådgiver og næringslivskoordinator Mette Ravn Midtgard, Seksjon for forskning og utdanning, UiT
   

Fagdag - Eksamen og vurdering 16. februar 2022

 
Vurdering av og for hva og hvem?
Professor Arild Raaheim, Institutt for pedagogikk, UiB
Assure - En modell for arbeid med læringsdesign Førsteamanuensis og leder Øystein Lund, RESULT
Endringer i UH-loven - Ny forskrift om studier og eksamener ved UiT Seniorrådgiver Lisbeth Nordøy FUF-BFE og rådgiver Tone Berre HHT
Trenger vi eksamen? Om nei, hva er alternativet? Professor Arild Raaheim, Institutt for pedagogikk, UiB
Mappevurdering - Bachelor i samfunnsøkonomi med datavitenskap Professor og studieprogramleder Derek Clark, HHT
Hvordan gi tilbakemeldinger underveis i undervisningen slik at den fremmer læring? 
Professor og studieprogramleder Camilla Svensen og professor og merittert underviser Monica A Sundset, AMB
Lessons from the lock-down - From multiple choice sceptic to multiple choice user  Førsteamanuensis Anton Liaimer, AMB
   

BFE kurs - Faglærerevaluering av emner – Erfaringsdeling og kompetansebygging for systematisk arbeid med kvalitet i emner over tid 31. mai-2.juni 2021

Faglærerevaluering av emner inngår som et krav i kvalitetssystemet ved UiT og utgjør en viktig del av mandatet til våre emneansvarlige. Kurset var bygd opp med innlegg fra to sentrale fagpersoner innen feltet faglærer- og studentevaluering, og erfaringsdeling, der deltakerne og deres fagmiljø delte eget arbeid med faglærerevaluering innenfor kurs og program. Alle kursdeltagerne deltok i gruppearbeid med innlegg og eksempler fra student- og faglærerevalueringer. 

  Studentevaluering av undervisning, - et uutnyttet potensiale?  Iris Helene Borch, Seksjon for forskning og utdanningskvalitet, UiT 
Labrapport i fiskebiologi – et evolusjonært våpenkappløp mellom faglærer og studenter.  Arve Lynghammer, NFH. 
PANELDISKUSJON OM STUDENTEVALUERING- Utvikling og forbedring av studentevalueringspraksis   
"Empowering» faglærere i evaluering av undervisning.    Marte Bratseth Johansen, NTNU og UIT
Diskusjoner og erfaringsutvekslinger om faglærerevaluering i Bedriftsøkonomi, med særlig fokus på midtveisevalueringer  
  Studieprogramleders rolle i oppfølging av faglærerevalueringer – studiekvalitetsarbeidet blir mange «formelle knagger» - men hvordan skal det gi seg utslag i faktisk utviklingsarbeid?    Ingvill Jensen, NFH
 PANELDISKUSJON OM FAGLÆREREVALUERING - forbedring av faglærerevalueringspraksis