Læringsakademiet ved BFE

Kalender

Alle aktiviteter vil annonseres på Tavla og via Teams-områdene til instituttene.

Datoer for aktiviteter vil bli lagt ut i starten av hvert semester, men her finner du tentativ oversikt for planlagte aktiviteter.

Høst 2022 Aktivitet
NY DATO 2. november PÅMELDING - Fagdag - Pedagogisk bruk av digitale verktøy og studentaktiv læring 
26. oktober

PÅMELDING - Arbeidssamling og skriveverksted 

17. november  PÅMELDING -Deling av FoU-prosjekt Tromsø
   
Vår 2023  Påmelding til aktivitetene vil bli lagt ut fortløpende med lenke
23. mars PÅMELDING - Fagdag - Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning 
26. april

PÅMELDING - Arbeidssamling & Skriveverksted - Tema Teknologi som muliggjør og utfordrer undervisning

11. mai

PÅMELDING - Seminar - Kvalitetssystemet ved UiT - påmeldingsfrist 9. mai 

14. juni

PÅMELDING - Deling av FoU-prosjekter undervisning og utdanning - påmeldingsfrist 12. juni

 

Aktivitet ved campus Alta, Harstad eller Narvik etter avtale med assisterende instituttledere HHT på campusene

   
Høst 2023  
 6. desember  PÅMELDING - Helhetlig og samstemt læringsdesign i Canvas
 13. desember  PÅMELDING - Tips og triks for studentaktiv læring i Canvas

 

 

Vår 2024

 

22.Mars

Workshop om praksis ved BFE