Læringsakademiet ved BFE

Kalender

Alle aktiviteter vil annonseres på Tavla og via Teams-områdene til instituttene.

Datoer for aktiviteter vil bli lagt ut i starten av hvert semester, men her finner du tentativ oversikt for planlagte aktiviteter.

Høst 2022 Aktivitet
NY DATO 2. november PÅMELDING - Fagdag - Pedagogisk bruk av digitale verktøy og studentaktiv læring 
26. oktober PÅMELDING - Arbeidssamling og skriveverksted
17. november  PÅMELDING -Deling av FoU-prosjekt Tromsø
   
Vår 2023  Påmelding til aktivitetene vil bli lagt ut fortløpende med lenke
23. mars PÅMELDING - Fagdag - Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning 
26. april

Arbeidssamling & Skriveverksted, kl 10:30-15:30 - påmelding kommer

11. mai

Seminar - Kvalitetssystemet ved UiT, kl 12:00-15:00 - påmelding kommer

1. juni

Deling av FoU-prosjekter undervisning og utdanning, kl 10:15-12:00 - påmelding kommer

 

Aktivitet ved campus Alta, Harstad eller Narvik etter avtale med assisterende instituttledere HHT på campusene

   
Høst 2023  
September Fagdag - Bærekraft i utdanningene
Oktober Arbeidssamling og skriveverksted
November Deling av FoU prosjekt Tromsø og Harstad/Narvik/Alta