Læringsakademiet ved BFE

Konferansebidrag og publikasjoner

Her finner du oversikt over utdanningsfaglige konferansebidrag og publikasjoner av ansatte ved BFE. Hvis du ikke finner eget arbeid på listen send en mail til annfrid.sivertsen@uit.no så legger vi det inn for deg.

Konferansebidrag

Sandvoll R, Finstad BP, Sundset MA (2023) Students´ perspectives on learning when crossing contexts in a multi-disciplinary program with work-integrated learning. Konferansebidrag (Abstract og foredrag) på ISSOTL23 Context matters i Utrecht, Nederland 8-11.11.2023. 

Berglund LI og Krause K. (2023) Studentproduserte filmer i laboratorieundervisning Konferansebidrag (se side 134-138) til MNT konferansen 17.03.2023

Sandvoll R, Finstad BP, Sundset MA, Lien IH, Sandvik M, Kristiansen S og ​Lindquister C (2023) Praksis som læringsform i ikke-profesjonsrettede utdanninger - hva vektlegger studentene som sentralt for egen læring? Abstract (se side 118) til MNT konferansen 16.03.2023.

Sivertsen A (2023) Læringsakademi - Kollegafellesskap for kulturendring. Poster. Abstract (se side 235) til MNT konferansen 16.03.2023.

Norli NQB, Sundset MA, Svensen C, Bjørndal CRP (2022) Flervalgsoppgaver som verktøy for læring og utvikling av tilbakemeldingskompetanse i fysiologiundervisning på bachelor nivå. Abstract og foredragUiTs Utdanningskvalitetskonferansen 07.12.2022.2

Svensen C, Sundset M (2022) Hvordan gi tilbakemelding underveis i undervisning slik at den fremmer læring? Foredrag på BFE Læringsakademiet, Seminar om eksamen og vurdering; 16.02.2022.

Sundset MA, Sandvoll R, Allern M (2019) Enhancing a collective approach to teaching in the spirit of SoTLPaper og foredrag på EuroSoTL19, Bilbao, Spain.
 
Sundset MA, Allern M , Sandvoll R (2019) Utvikling av undervisningskvalitet gjennom styrket fagfellesskapPaper og foredrag på MNT-konferansen i Tromsø, Norge.
 
Sundset MA (2018) Fra kollegaveiledning til fagfellevurdering – Et utviklingsprosjekt ved BFE. Foredrag på Fyrtårnskonferansen UiT; 14.05.2018.
 
Sundset MA (2018) Kollegaveiledningsprosjektet ved BFE – Et felles løft for kvalitetskultur. Foredrag på «Akademisk lærerskap – læringskulturer i endring», Symposium for Marit Allern, UiT; 01.06.2018.
 
Sundset MA, Allern M, Sandvoll R (2017) Peer Observation of Teaching as motivation for educational Development - From teaching as private enterprise to a collective approach. Artikkel og foredrag på EuroSoTL17 in Lund, Sweden. 
 

Artikler i tidsskift med fagfellevurdering

Sundset MA, Sandvoll R (2022) Academic development through a collective approach – introducing peer observation of teaching in a multidisciplinary faculty. Nordic Journal of STEM Education DOI: 10.5324/njsteme.v6i1.4260