Læringsakademiet ved BFE

Aktiviteter

Det gjennomføres 3-4 aktiviteter i Læringsakademiet hvert semester

 • Fagdager og seminarer
 • Deling av utdanningsfaglige FoU-prosjekter 
 • Arbeidssamlinger og skriveverksted

Fagdager og seminarer

Fagdager og seminarer vil ta opp aktuelle temaer i høyere utdanning som det er strategisk satsing på i sektoren, ved BFE eller ved UiT. Målet er å oppnå erfaringsdeling, inspirasjon og faglig påfyll for ansatte.

Planlagte tema for fagdager og seminar er:

Læringsakademiet arrangerer og setter opp program for fagdagene og seminarer. KU (Utvalg for utdanningskvalitet) vil gi innspill på tema og innhold på program. Fagdager og seminarer vil bli arrangert 1-2 ganger per semester.

Deling av FoU-prosjekt

Deling av FoU-prosjekt er en lavterskelarena for erfaringsdeling og støtte til ansatte som holder på med FoU arbeid innen utdanning. Scholarship of teaching and learning (SoTL) som angir prinsipper for en forskningsbasert tilnærming til egen undervisning vil ligge til grunn for aktiviteten. Prosjekter kan være i startfase, under utvikling eller avsluttet, være små utviklingsarbeid i egen undervisning til eksternfinansierte forskningsprosjekt. De som deltar på aktiviteten velger selv hva de ønsker tilbakemelding på i prosjektene sine.

Eksempler på FoU-prosjekt kan være:

 • Utviklingsprosjekt i kurs i pedagogisk basiskompetanse
 • FoU arbeid i eget emne, undervisning eller veiledning
 • Intern og eksternt finansierte FoU-prosjekter

Eksempler på hva en kan be om tilbakemelding om:

 • Innspill på innretning eller prosjektbeskrivelse
 • Valg av metoder
 • Tolkning av funn og resultater
 • Innspill til ressurser i litteratur eller infrastruktur

Læringsakademiet legger til rette for en trygg arena og kan også fungere som øvelsesarena for nasjonale og internasjonale konferanser. Deltakere deles opp i grupper ved påmelding og en mentor/veileder tildeles hver gruppe etter kompetanse og interessefelt. Deling av FoU-prosjekt gjennomføres en gang i semesteret fast ved campus Tromsø, i tillegg gjennomføres den etter rullering på ett av campusene Alta, Harstad og Narvik.

Arbeidssamlinger og skriveverksted

 Arbeidssamlinger og skriveverksted er en aktivitet hvor deltakerne arbeider ut fra eget ståsted og problemstilling, men vil bli koblet sammen i grupper med kolleger med liknende interesse.

Aktuelle utgangspunkt kan være:

 • FoU – søknader til eksterne og interne finansieringskilder. Aktuelle utlysninger vil gjennomgås ut fra timing for utlysninger og samlinger.
 • Dokumentasjon av eget FoU-arbeid med fokus på skriving av utdanningsfaglige tekster. Hvilke interne og eksterne arenaer for formidling og publisering er aktuelle, og hvordan vil en formidle sitt FoU-arbeid?
 • Hvordan skrive en utdanningsfaglig CV –Hvordan bør en dokumentere egen erfaring, og hva bør og kan dokumenteres?
 • Pedagogisk mappe som dokumentasjonsform – Mappe som dokumentasjon og i perspektiv av karriereutvikling. For ansatte som trenger å utvikle en pedagogisk mappe for å dokumentere pedagogisk basiskompetanse, søke personlig opprykk til førstelektor/dosent/professor, eller ønsker å søke status som merittert underviser.

Læringsakademiet legger til rette for arbeid i kollegafellesskap og stiller med mentorer og veiledere så langt det er mulig ut fra behov og kompetanse.  Arbeidssamlinger og skriveverksted arrangeres en gang per semester og deltakere deles inn i grupper ut fra interesse ved påmelding.