Flyktninger og psykisk helse - opptak fra webinar 29. september

Webinar fra RKBU Nord og nettressursen kunnskapombarn.no om hvordan vi kan ivareta flyktningers psykiske helse også utenfor helsetjenestene. 

Innleder er førsteamanuensis June Thorvaldsen Forsberg ved RKBU Nord