Prosjektdeltakere

 Forskningsassistent, Harstad
Forskningsassistent, Harstad

Mona Ghanei

Forskningsassistent, Senja
Forskningsassistent, Senja

Rahma Mohamad

Seniorforsker
Seniorforsker

Kjærsti Thorsteinsen

Forskningsassistent, Harstad
Forskningsassistent, Harstad

Juhaina Almama

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Johanna Laue (Prosjektleder)

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Vår Mathisen

Fagkonsulent, Kirkenes Flyktning og kompetanseenhet
Fagkonsulent, Kirkenes Flyktning og kompetanseenhet

Steinar Johansen

Professor
Professor

Bjørn-Eirik Johnsen

Instituttleder
Instituttleder

Gunn Elin Fedreheim

Universitetslektor
Universitetslektor

Tina Hansen

Professor
Professor

Rita Sørly

Stipendiat
Stipendiat

Anne Ragnhild Grini

Forskningsassistent, Senja
Forskningsassistent, Senja

Hend Attar

Programveileder i Flyktningtjenesten, Senja kommune
Programveileder i Flyktningtjenesten, Senja kommune

Grethe Semmingsen

Helsesykepleier, Enhet for integrering, Harstad kommune
Helsesykepleier, Enhet for integrering, Harstad kommune

Anne-Torill Drønen

Forskningssjef, FAFO
Forskningssjef, FAFO

Hanne Cecilie Kavli

Forskningsassistent, Kirkenes
Forskningsassistent, Kirkenes

Cereen Faroun

Forskningsassistent, Kirkenes
Forskningsassistent, Kirkenes

Idil Cadey

Forsker
Forsker

Susanne Rolandsen

Introduksjonsprogrammet, Harstad kommune
Introduksjonsprogrammet, Harstad kommune

Marianne Vikan

Programveileder for introduksjonsprogrammet, Senja kommune
Programveileder for introduksjonsprogrammet, Senja kommune

Stina Smetana-Svensen