Samarbeidsbasert forskning

HelseIntro skal fremme kompetanse som kan brukes i utviklingsarbeid i kommunene og hos NAV. Dette gjør vi gjennom å kombinere forskerkunnskap, profesjonell kunnskap og erfaringskunnskap.

Forskningsassistentene i HelseIntro
Forskningsassistentene i HelseIntro: Juhaina Almama, Mona Ghanei, Cereen Faroun, Idil Cadey, Hend Attar, Rahma Mohamad. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UiT og Steinar Johansen, Sør-Varanger kommune
I HelseIntro samarbeider vi tett med flyktningetjenesten i Harstad, Senja og Sør-Varanger kommune. Vi har også utarbeidet et kurs i samarbeidsbasert forskning. I kurset har vi arbeidet med kvalitative metoder, forskningsprosesser, samarbeid og praktiske øvelser. 

Samarbeidsbasert forskning

Samarbeidsbasert forskning er forskning med, og ikke på, mennesker. I samarbeids­basert forskning utvikles kunnskap mellom brukere, praktikere og forskere. I en demo­kratisk forskningsprosess sammenflettes erfaringskunnskap, praktisk kunnskap og teoretisk kunnskap, og gir dybdeforståelser som kan overføres til praksis. Dette gir et godt grunnlag for tjenesteutvikling.

Kurset gir seks kvinner med egenerfaring fra flukt, etablering i Norge og deltakelse i Introduksjonsprogrammet opplæring som forskningsassistenter. Kvinnene er fra Harstad, Senja og Kirkenes. De har mye kunnskap om bosetning i små, nordnorske kommuner og om hva som må til for at man lærer seg språket, trives, kan slå rot - og bidra i arbeidslivet og lokalsamfunnet.

"Det er viktig å forstå andres perspektiver. Gå i noen andres sko."(Juhaina Almama)

Kurset er utviklet og gjennomført av førsteamanuensis Rita Sørly og førsteamanuensis Vår Mathisen ved UiT.

(Video av Siri Vilberg, UiT)