Kontakt oss

Johanna Laue, UiT
Prosjektleder
Leder delstudie 2 og 5 
johanna.laue@uit.no

Rita Sørly, UiT
Leder av delstudie 3 og 5, leder for forskningsassistentene
rita.sorly@uit.no

Kjærsti Thorsteinsen, NORCE
Leder av delstudie 1
ktho@norceresearch.no

Gunn Elin Fedreheim, UiT
Leder av delstudie 4
gunn.e.fedreheim@uit.no

Jan Fredrik Frantzen, UiT
Kommunikasjonsrådgiver
jan.f.frantzen@uit.no