Referansegruppe

Morten Sodemann
Syddansk universitet, Innvandrermedisinsk klinikk Odense Universitetshospital, Danmark 
Ingrid Nygård
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)  
Linda Glomset
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Geir Jakobsen
NAV Troms and Finnmark
Utdannet jurist. NAV-leder i Tromsø

Sol Juarez
Stockholms universitet, Sverige

Natalia Skogberg
Institutet för hälsa och välfärd, Finland