Framtidens Polhav

Et nytt Arktis er en realitet – det settes nye varmerekorder, isen forsvinner og åpent hav blir stadig mer dominerende. Polhavet vil være et blått hav om sommeren innen 2050. De lokale og globale konsekvensene er ukjente, men trolig store. 

Norge bør sette av minst ti år og en milliard kroner til vårt største forskningsprosjekt noensinne. Målet er å forberede oss og resten av verden på et blått Polhav. Norge er den arktiske havnasjonen med tradisjonen, erfaringen, infrastrukturen - og dermed et ansvar - for at verden skal forstå og forberede seg på denne store naturendringen. 

Framtidens Polhav er et nasjonalt faglig initiativ som utvikles for å løfte kunnskapen om klima-, miljø-, politikk-, nærings- og ressursutviklingen i Polhavet i årene som kommer, herunder havrett og forvaltning. Konsortiet bak initiativet er en sammenslutning av norske universiteter, forskningsinstitutt og forvaltningsaktører med faglig kompetanse og faglig interesse for utviklingen i Polhavet. 

Siste nytt

[Loading...]