Framtidens Polhav

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe med representanter fra alle konsortiets medlemmer

Institusjon Person Fagfelt 
UiB Are Olsen (leder) Biokjemi
UiT Malin Daase (skrive-ressurs) Økosystem
UiB Erik Sandquist (sekretær)  
Akvaplan NIVA Paul Renaud Økosystem
FFI Torkild Eriksen Observasjonsteknologi
FNI Øystein Jensen Havrett
HI Randi Ingvaldsen Fysisk oseanografi
Met.no Malte Müller Hav-atmosfærekoblinger/meteorologi
NERSC Einar Örn Òlason  Sjøis
NGU Terje Thorsnes Havbunnskartlegging
NINA Kari Ellingsen Økosystem
NORCE Priscilla Mooney Klimamodellering
NP Paul Dodd Fysisk Oseanografi
NTNU Asgeir Johan Sørensen Observasjonsteknologi
NUPI Elena Wilson Rowe  Geopolitikk 
SINTEF Ocean AS Mimmi Throone-Holst Miljøgifter/toksikologi
UiO Kirstin Krüger Atmosfæredynamikk
UiT Mohammed Ezat Paleoklima og biogeokjemi
UNIS Janne Søreide Økosystem