Framtidens Polhav

Forprosjekt

Tildeling forprosjekt

Forprosjekt for Framtidens Polhav har fått en foreløpig tildeling på 1mill fra NFR! Vi har frist til 1 oktober med å revidere søknaden i henhold til vedtaket i forskningsrådet før endelig kontrakt blir tilsendt.