Framtidens Polhav

Konsortiet

Konsortiet bak initiativet består av følgende 17 institusjoner:

 • Akvaplan-niva
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Fridtjof Nansens Institutt
 • Havforskningsinstituttet
 • Meteorologisk institutt
 • NINA
 • NORCE
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norsk Polarinstitutt
 • NTNU
 • NUPI
 • SINTEF
 • Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling
 • UiB
 • UiO
 • UiT
 • UNIS