Framtidens Polhav

Styret

Interimstyret for Framtidens Polhav har følgende sammensetning:

  • UiT Norges arktiske universitet – Dekan Jørgen Berge (leder)
  • Norsk Polarinstitutt – Forskningsdirektør Nalan Koç (nestleder)
  • Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling – Direktør Tore Furevik (nestleder)
  • Fridtjof Nansens Institutt – Seniorforsker Davor Vidas
  • Havforskningsinstituttet – Fagdirektør Geir Huse
  • Meteorologisk institutt – Forskningsdirektør Lars-Anders Breivik
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – Dekan Øyvind Weiby Gregersen 
  • Universitetet i Bergen – Instituttleder Tor Eldevik
  • Universitetet i Oslo – Brit Lisa Skjelkvåle, Direktør for Naturhistorisk museum