DiVA - Digital Brukerkompetanse i Havrelaterte Utdanninger

Havteknologi

Bacheloremne for Havteknologi (10 stp)

Dette emnet er under utvikling for BSc Havteknologi, ingeniørstudiet som starter høsten 2021. Dette studiet representerer en videreføring av den nåværende ingeniørutdanningen innen nautikk, og det tilbyr tre spesialiseringer: Havbruksteknologi, Digitalisering og Grønn Skipsfart. Dette emnet vil være relevant for alle tre spesialiseringene.

Hovedmålet med dette emnet er å gi studentene økt brukerkompetanse for å kunne formulere, spesifisere og planlegge hvordan digitalisering kan benyttes for å løse teknologiske utfordringer innen maritime og marine næringer. I tillegg vil studentene tilegne seg kunnskap om samfunnsmessige, miljømessige og etiske utfordringer knyttet til bruken av digitale teknologier og løsninger i disse næringene.

Emnet består av moduler som dekker ulike digitale kompetanseområder, inkludert stordata, dataanalyse, kunstig intelligens, cybersikkerhet, smart teknologi, tjenestedesign og autonomi. Designet av emnet legger vekt på å optimalisere utnyttelsen av digital teknologi gjennom studentaktiv læring. Modulene vil også tilpasses for å imøtekomme behovene til ulike brukergrupper, inkludert muligheten for fleksible EVU-kurs.

Bacheloremne i Havteknologi:

  • Studiepoeng: 10
  • Mål: Øke brukerkompetanse for digitalisering i maritime næringer.
  • Spesialiseringer: Havbruksteknologi, Digitalisering, Grønn Skipsfart.
  • Fokus: Digital kompetanse i stordata, dataanalyse, kunstig intelligens, cybersikkerhet, smart teknologi, tjenestedesign, autonomi.
  • Samfunnsmessige og miljømessige aspekter inkludert.
  • Fleksibilitet: Tilrettelagt for EVU-kurs for ulike brukergrupper.