DiVA - Digital Brukerkompetanse i Havrelaterte Utdanninger


DiVA - Økt Digital Kompetanse for Havnæringene

DiVA er et samarbeidsprosjekt mellom BFE og NT fakultetene ved UiT som har som mål å styrke den digitale kompetansen innen havnæringene.

Prosjektet skal levere følgende:

Fleksible emner: utvikling av et sett fleksible emner innen digital brukerkompetanse som er tilpasset studenter på ulike nivåer.

Utvikling og kvalitetssikring: utvikling av en modell for å sikre høy kvalitet og relevans i utdanningstilbudene våre, spesielt for kompetanseområder som er i stadig endring. 

Digital platform: vårt digitale læringsmiljø gir tilgang til emner og moduler innen digital brukerkompetanse for ulike brukergrupper.

For mer detaljert informasjon om de ulike emnene, se fanene "Ocean Leadership", "Havteknologi" og "EVU-kurs".Prosjektgruppe

Førsteamanuensis

Signe Annie Sønvisen

Rådgiver

Maren Waagaard Renland

Universitetslektor

Magne-Petter Sollid

Instituttleder

Petter Holm (Prosjektleder)

Universitetslektor

Marius Storli

Universitetslektor

Maria Hammer

Professor

Fern Wickson

Seniorrådgiver

Ingrid Hovda Lien

Førsteamanuensis

Ståle Walderhaug

Universitetslektor

Svein Storbakk

[Loading...]