DiVA - Digital Brukerkompetanse i Havrelaterte Utdanninger

Ny teknologi, digitalisering, autonome transportløsninger og produksjonsmåter er i ferd med å endre norsk nærings- og samfunnsliv. Regjeringens havstrategi, Blå muligheter (2019) identifiserer dette som sentrale utfordringer også innen havnæringene. Nærings- og fiskeridepartementet har i tråd med dette konkludert med at studenter i havrelaterte utdanninger og medarbeidere i havnæringene må gis relevant kompetanse for å møte denne utviklingen.

See the source image

DIVA er et samarbeidsprosjekt mellom BFE og NT fakultetene på UIT som skal bidra til økt digital kompetanse i havnæringene ved å utvikle næringsrelevante utdanningstilbud innen digital brukerkompetanse. Prosjektet skal levere følgende:

1. Et sett av fleksible emner innen havrelatert digital brukerkompetanse for studenter på ulike nivåer.
2. En modell for utvikling og kvalitetssikring  avnærings- og yrkesrelevante utdanningstilbud for kompetansefelter i rask endring.
3. En digital platform der emner og moduler innenfor digital brukerkompetanse  gjøres tilgjengelig for ulike brukergrupper.

For nærmere informasjon om de ulike emnene se fanen "Digitale piloter".