DiVA - Digital Brukerkompetanse i Havrelaterte Utdanninger

Ocean Leadership

Digitaliseringsstrategi

Ocean Leadership er et tverrfaglig, deltids masterprogram for profesjonelle innen marine og maritime sektorer, utviklet for å fremme den blå/grønne omstillingen mot en bærekraftig fremtid. Programmet er tverrfaglig og strekker seg over tre år. De to første årene er viet kurs spesielt utviklet for programmet, mens det tredje året fokuserer på et selvstendig masterprosjekt.

Gjennom kursene vil deltakerne utvikle relevant kunnskap og ferdigheter innen bærekraft og motstandskraft, ledelse og etikk, lov og styring, innovasjon og digitalisering. Hvert av de fire nødvendige kursene blir gjennomført i en kombinasjon av ansikt-til-ansikt-møter, gruppearbeid, online moduler og virtuelle samlinger.

En sentral del av det avsluttende kurset, SVF-3404 Ocean Futures, er DIVA-prosjektets pilotprosjekt om digital brukerkompetanse. Dette gir havets ledere ytterligere kunnskap om den digitale samfunnsutviklingen og, viktigere, forståelse, ferdigheter og kapasitet til å utvikle digitale strategier som er relevante for deres profesjonelle arbeidsmiljøer.

Dette programmet gir muligheten til å styrke kandidatenes strategiske kompetanse i å identifisere og utvikle helhetlige og integrerte løsninger for havet. Det er spesielt tilpasset for personer som allerede innehar ledende stillinger innen marine næringer og som ønsker å oppnå en mastergrad mens de er i arbeid.

Ocean Leadership

  • Målgruppe: Ledere i marine næringer.
  • Studiepoeng: 10-15, som en del av et 90-studiepoengs masterprogram.
  • Mål: Styrke strategisk kompetanse for helhetlige havløsninger.
  • Metode: Problemløsning-basert læring med fokus på digital ledelse.
  • Temaer: Stordata, dataanalyse, kunstig intelligens, cybersikkerhet, smart teknologi, tjenestedesign, autonomi og strategisk ledelse.
  • Fleksibilitet: Tilpasses for ulike brukergrupper med mulighet for EVU-kurs.