DiVA - Digital Brukerkompetanse i Havrelaterte Utdanninger

Samarbeidspartnere

Den rivende utviklingen i digital teknologi og havnæringene krever at utdanningsinstitusjoner og næringsliv må tenke nytt. Markedene er i rask endring og behovet for digital brukerkompetanse har aldri vært større.

Universitetet er avhengig av kompetansen og kunnskapen til næringslivet for å kunne utdanne studenter som har relevant kompetanse for disse markedene. En kunnskapsdeling på tvers av faginstitusjoner og næringslivet vil kunne løse komplekse problemer og være starten på et tettere samarbeid mellom universitet og næringsliv.

 

Samarbeidspartnerne vil være aktive deltakere i dette prosjektet. De vil være aktive deltakere spesielt i en karteleggingsprosess av digitale brukerferdigheter  og et scenarioverksted som vi har valgt å kalle "Digital fremtid". De vil også bidra inn med innspill og ideer knyttet til kompetansepakker. Poenget er at samarbeidet tar utgangspunkt i den eksisterende kompetanseplattformen, der fagmijøene ved UIT (NT og BFE), næringsaktørene og studentene (det være seg campusstudenter, tidligere studenter, ansatte med videre og etterutdanningsbehov m.fl) sitter med ulike biter av kompetansen. De skal også være med på konkret utvikling, testing og evaluering av de konkrete emnene vi utvikler i prosjektet.

Hvorfor er prosjektet relevant for deg?

1. Du og din bedrift kan være med å utvikle våre utdanninger slik at dere får relevante kandidater med digital brukerkompetanse.

2. Gi innspill til utvikling av kurs som er relevant og kompetansehevende for dine ansatte.

3. I prosjektet ønsker vi å legge til rette for nye samarbeid og innovasjon ved å lage møteplasser og ulike aktiviteter for aktører og akademia innafor havrelaterte næringer.

 Image result for north agency logoBilderesultater for meteorologisk institutt

Bilderesultater for Norges råfisklag                        Bilderesultater for Multiconsult