DiVA - Digital Brukerkompetanse i Havrelaterte Utdanninger

EVU-kurs

EVU-kurs for sikkerhetsstyring i kystflåten

Dette EVU-kurset er spesialdesignet for skippere og mannskap som opererer på fiskefartøy under 500 bruttotonn. Målet med kurset er å tilby en tilgjengelig opplæringsmulighet for en målgruppe med begrenset digital kompetanse samtidig som de jobber i en bransje med relativt høy risiko for ulykker.

Arbeidsdagen i kystflåten er preget av intensivt arbeid, noe som gjør det nødvendig med enkle og brukervennlige digitale opplæringsverktøy. Dette kurset tar sikte på å tilrettelegge digitale opplæringsressurser som er lett tilgjengelige og rimelige. Videre vil kurset utforske bruken av digitale verktøy, som kart og værvarsler, for å forbedre arbeidssikkerheten til deltakerne.

Initiert ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT), er dette kurset en del av en større EVU-satsning ved Institutt for Teknologi og Sikkerhet. Basert på tidligere erfaringer er det klart at tilpasning til deltakernes digitale ferdighetsnivå og arbeidssituasjon er nøkkelen til suksess for digitale kurs innen sikkerhetsstyring.

Dette kurset er interaktivt og bygger på prinsippene for problembasert læring (PBL). Det involverer deltakernes aktive engasjement og tar i bruk både synkron og asynkron undervisning, problemløsning og formativ vurdering for å sikre at deltakerne får mest mulig ut av opplæringsopplevelsen.

EVU-kurs i kystflåten

  • Målgruppe: Skippere og mannskap på fiskefartøy under 500 bruttotonn.
  • Mål: Tilby enkelt og tilgjengelig digitalt opplæringsprogram om sikkerhetsstyring.
  • Kontekst: Utviklet som en del av EVU-satsning ved UiT.
  • Tilpasning: Skreddersydd innhold og plattform for brukernes digitale ferdigheter og arbeidssituasjon.
  • Undervisningsmetoder: Interaktivt, basert på PBL (problem-basert læring), både synkron og asynkron undervisning med formativ vurdering.