Arktisk barndom

Ungdomsundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep

Om prosjektet

Hovedmål

Arktisk barndom er en ungdomsundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep. Undersøkelsen ønsker å kartlegge nordnorsk ungdommers erfaringer og opplevelser (aldersgruppen 13 til 19 år) knyttet til det å være ung i Nord-Norge i dag og over tid, og å få mer informasjon om deres erfaringer med vold, overgrep, identitet, somatisk og mental helse, beskyttelsesfaktorer og velvære. Vi vet at vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep er blant de mest skadelige kjente risikofaktorene for helseproblemer og vansker med å fungere i det daglige. Derfor er viktig å få tall på omfangt.         

                                                                                                          

Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap som gjør at det kan utvikles bedre hjelpetilbud for barn og unge som er utsatt for vold eller overgrep og bor i Nord-Norge. 


Illustrasjonsfoto: MostPhotos