Arktisk barndom

Ungdomsundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep

Aktuelt

Frihet fra vold: Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021-2024 

I handlingsplanen Frihet fra vold er det fokus på hvordan man bedre kan forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn. 20 av de 82 nye tiltakene som regjeringen lanserer gjelder samiske områder, som styrking av krisesentertilbud, heve kunnskap og kompetansen om samisk språk og kultur i politiet, og vurdere å etablere barnehustilbud tilrettelagt for barn i samisk kjerneområde.

Handlingsplanen sier også at man må sørge for et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om vold i nære relasjoner gjennom blant annet å:  Igangsette ny forskning basert på identifiserte kunnskapshull. Et slikt kunnskapshull er samiske ungdoms opplevelser av vold og overgrep i dagens samfunn. 

Les rapporten her!

Screenshoot: Handlingsplan Frihet fra vold, Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet, Link til bilde/rapport