Arktisk barndom

Ungdomsundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep

Kontakt Arktisk barndom studien

Illustrasjon: MostPhotos 

Du kan gjerne ta direkte kontakt med en av oss (de norske forskerne) i prosjektgruppen hvis du vil.

Dersom du blir utsatt for vold eller overgrep, eller lever i en utrygg situasjon, kan du søke hjelp her