Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Internasjonal konferanse om symptomforskning i allmennpraksis

AFE nord arrangerte internasjonal konferanse om symptomforskning i allmennpraksis

I september 2023 arrangerte AFE Nord den fjerde internasjonale, tverrfaglige konferansen om symptomforskning i primærhelsetjeneste. Det ble en vellykket konferanse med 50 forskere fra åtte land. Nesten alle deltakerne hadde presentasjoner, på fire tematiske parallellsesjoner.

Olaug Lian fra UiT holdt keynote om symptomer i kliniske møter. Foto:Maria Fredriksen Kvamme
Keynote med Klaus Høyer fra Københavns Universitet om symptomer og Big Data. Foto: Maria Fredriksen Kvamme
Mette Bech Risør og May-Lill Johansen fra AFE Nord var arrangører og møteledere. Foto: Maria Fredriksen Kvamme

Eldre og unge forskere samlet på Sommarøy. Foto: Maria Fredriksen Kvamme