Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Kontakt

AFE Tromsø
Institutt for samfunnsmedisin
Det helsevitenskapelige fakultet
UIT, Norges arktiske universitet
9037 TROMSØ

E-post: may-lill.johansen@uit.no
Telefon: 922 89267