Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Forskningsmidler

Her finner du oversikt over forskningsmidler

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg tildeler stipend i inntil 6 måneder til allmennleger og leger i samfunnsmedisinsk arbeid. Stipendet er et lavterskel-tilbud for å få leger i primærhelsetjenesten i gang med forskning.

Søknadsfrist 1. mai og 1. november

Les mer og søk her

Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) tildeler ph.d. stipend til primærleger. Prosjektet bør ha høy allmennmedisinsk relevans og veileder tilknyttet et allmennmedisinsk universitetsmiljø.

Søknadsfrist 15. mars og 15. september.

Les mer og søk her

Fondet deler ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Fondet har to søknadsfrister, 1. april og 1. oktober.

Les mer og søk her

Programmet er en del av NSDM’s aktiviteter, og støtter prosjekter med distriktspolitisk profil.

Søknadsfrist 15. september og 15. mars.

Les mer og søk her