Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Lær om hjerte- og lungelyder med ny app

AFE Nord har i samarbeid med Medsensio AS laget en app for studenter og leger som vil lytte på og lære om fremmedlyder på lungene og bilyder på hjertet

Lydopptakene ble gjort ved den sjuende Tromsøundersøkelsen, og presenteres sammen med relevant klinisk info.

Her en kort video om appen

Appen finner du her

Vi anbefaler å bruke hodetelefoner for best lydkvalitet!