Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Finner leger bilydene når de lytter på hjertet?

Leger er ganske gode på å skille bilyder fra normale hjertelyder, selv om presisjonen varierer. Det fant en forskergruppe ved AFE Nord ut.

Mann med mikrofon
Stian Andersen, fastlege, kommuneoverlege og stipendiat ved UiT, er førsteforfatter av artikkelen. Foto:  Foto: Michelle Tuv Pettersen

Lytte på hjertet er en vanlig undersøkelse hos legen. Men hvor presise er leger når de tolker det de hører? Først lyttet forskerne på opptak fra over 800 hjerter og ble enige om en gullstandard. Så lot de medisinstudenter, allmennleger og kardiologer lytte på et utvalg av opptakene. Ikke uventet var tolkningene til kardiologene og de meste erfarne legene de beste. Og som forventet var det lettest å høre de kraftigste bilydene, i forhold til de svake.

Forskerne konkluderer med at legenes evne til å finne hjertebilyder var akseptabel, men variasjonen mellom legene var betydelig. Medisinstudenter og leger trenger derfor å øve mer på å gjenkjenne og beskrive hjertelyder. Og kanskje trenger de smartere stetoskop å lytte med.

Les artikkelen her: Interrater and intrarater agreement on heart murmurs