Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Allmennmedisinsk universitetsmøte i Tromsø inspirerte

23. september 2021 inviterte AFE Nord til Allmennmedisinsk universitetsmøte på Sommarøy Hotell, en times busstur fra Tromsø. For første gang ble universitetsmøtet også lagt sammen med samling for Nasjonal forskerskole i Allmennmedisin (NAFALM) 22 september. 

Hus på Sommarøy. Foto
Vakre omgivelser på Sommarøy

Møtet den 23. september ble innledet med informasjon fra de etablerte miljøene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. I tillegg fikk vi innblikk i prosessen med å bygge opp et akademisk allmennmedisinsk miljø i Stavanger regionen, inkludert planer for en ny legeutdanning med mer studentaktiv læring og mer allmennmedisin.

Planer for å sikre legeutdanning for god rekruttering der pasientene er var et tema som gikk igjen i både innlegg og felles refleksjon på møtet, – for eksempel gjennom ulike desentraliserte løp, større nasjonale satsninger og utveksling av undervisningsressurser på tvers av miljøene.

Nasjonal keynote Esperanza Diaz
Nasjonal keynote Esperanza Diaz

To keynote presentasjoner, en nasjonal og en internasjonal sørget videre for faglig påfyll; Esperanza Diaz holdt en personlig og engasjerende keynote om allmennmedisinerens sentrale rolle i arbeid med migrasjonshelse. Særlig betonte Diaz behovet for at alle allmennleger – ikke kun leger med egne erfaringer fra migrasjon- får opplæring og faglig oppdatering på relevante områder, for eksempel riktig bruk av tolk. Dee Mangin inspirerte også med sitt digitale keynote innlegg på Teams fra Canada om behovet for å av-forskrive medisiner som er blitt overflødige eller som kan vise seg å ha negative effekter i kombinasjon, som ledd i god forskrivningspraksis.

Anette Fosse og May-Lill Johansen
Anette Fosse og May-Lill Johansen fra det allmennmedisinske miljøet i Tromsø planla og ledet universitetsmøtet