Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Hvordan organisere konsultasjonen når pasienten har flere helseproblemer?

En ny artikkel av Ann Dorrit Guassora, May-Lill Johansen og Kirsti Malterud belyser konsultasjoner i allmennpraksis der pasienten har flere helseproblemer.

Lege og kvinne snakker sammen på et kontor. Foto
Foto: Colourbox

Helseproblemer henger sammen, behandlingsopplegg påvirker hverandre, og pasientens symptomer kan skyldes flere ulike tilstander. Det er altså flere gode grunner til at det kan være en fordel å snakke om helseproblemene samlet.

Med utgangspunkt i dette ble det gjort en mikroanalyse av dialogen mellom lege og pasient, for å studere hvordan man kan bruke språklig samhandling til å organisere konsultasjonen, slik at det blir rom for flere problemstillinger på overkommelig tid.

Artikkelen kan leses her: Agenda navigation in consultations covering multiple topics. A qualitative case study from general practice