Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Betydningen av kontekst for allmennlegers beslutninger

Resha Al-Azzawi, Peder A. Halvorsen og Torsten Risør har publisert en scoping review for å bidra til en bedre forståelse av forholdet mellom kontekst og allmennlegers beslutningstaking.

Lege sitter ved et bord og snakker med mann og kvinne. Foto
Foto: Mostphotos.com

Det finnes ulikheter mellom allmennleger i alle aspekter av klinisk praksis hvor konteksten kan ha betydning, men det er fortsatt uklart hvordan slik variasjon spiller seg ut i virkelige praksissituasjoner. Artikkelen tar utgangspunkt i beslutninger omkring antibiotikaforskrivning fordi disse er både utbredte i allmennpraksis og viktige med tanke på økningen i antibiotikaresistens globalt.

Artikkelen viser kontekstens betydning i alle deler av konsultasjonsprosessen, selv før lege og pasient møtes ansikt til ansikt. Når en tar større høyde for kontekst enn det som er vanlig i mange eksisterende tilnærminger til beslutningstaking, kommer kompleksiteten ved tilsynelatende «enkle» beslutninger – å forskrive antibiotika eller ikke – bedre tilsyne.

Artikkelen er del av Al-Azzawis pågående doktorgradsarbeid tilknyttet Allmennmedisinsk Forskningsgruppe og kan leses her: Context and general practitioner decision‑ making ‑ a scoping review of contextual influence on antibiotic prescribing