Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Øyedråper mot bihulebetennelse?

BASIC-studien utforsker hvordan øyedråper med kloramfenikol funker mot bihulebetennelse. På Byhagen legesenter i Alta er rekrutteringen godt i gang.

Tekst/foto: Christina Svanstrøm


Tre smilende leger. Foto
Optimistisk: LIS1-lege Lise Wessel Larsen, professor og fastlege Peder Halvorsen og ALIS-lege Siv-Astrid Østlyngen har vært aktive i oppstarten på BASIC-studien i Alta. Etter kort tid har de allerede fått ja fra fire studiedeltakere. Foto: Christina Svanstrøm

I et av nettverkets første randomiserte kontrollerte undersøkelser studeres effekten av kloramfenikol øyedråper mot bihulebetennelse. Blant fastlegekontorene som deltar er Byhagen legesenter i Alta. Her som mange andre steder merkes fastlegekrisen godt; derfor var vi spente på oppstarten. Vi erfarer at det kan være vanskelig å sette av tilstrekkelig tid i en travel hverdag, forteller professor Peder Halvorsen, som er leder for PraksisNett i nord og fastlege i Alta. Det er fort å havne litt bakpå i tettpakkede timelister når det må settes av tid til prosedyrene for inklusjon og randomisering. Til nå har de fått ja fra fire studiedeltakere. En og annen rekrutterbar pasient glipper unna, men Halvorsen opplever at de pasientene som blir spurt, stiller opp.

Så langt er det de unge legene som fører an i rekruttering til studien, noe jeg synes er flott å se.

Siv-Astrid Østlyngen har nylig flyttet hjem til Alta og fått ALIS-stilling i kommunen. Som fastlegevikar på Byhagen legesenter har hun også tatt del i oppstarten av studien i Alta.

Det er fint å få være med på noe som er utenom den vanlige jobben, og som kan bidra til økt kunnskap. I det daglige blir det jo ekstra hektisk når noen skal inkluderes, men det pleier å gå greit. Det kjennes nyttig å bidra. Og kanskje man får vekket interesse for å drive med forskning senere.

Det samme tenker LIS1-lege Lise Wessel Larsen, som er i distriktstjeneste i Alta.

Enkle tiltak som kan bidra til å redusere antibiotikaresistens er viktig.

Fra tidligere har hun forsket på familievold i Myanmar under studiet, da med et samfunnsmedisinsk perspektiv uten pasientkontakt. Det er spennende å kombinere forskning med allmennpraksis, fordi man treffer pasientene som vil ha nytte av behandlingen om forskningen skulle vise seg å fungere, sier Wessel Larsen.