Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Kontinuitet gir færre spesialistbesøk for pasienter med diabetes type 2

Personer med diabetes type 2 som traff sin fastlege ved hver konsultasjon i allmennpraksis var sjeldnere hos spesialist enn de som møtte en vikar eller en legevaktslege. Dette viser en ny studie blant medlemmer av Diabetesforbundet.

Illustrasjonsbilde av pasient hos lege
Kontinuitet i lege-pasientforholdet har vist seg å gi flere helsegevinster. Foto: Oleksandr Latkun, Mostphotos

Av de som siste året hadde truffet sin egen fastlege hver gang, hadde 48 prosent også vært hos spesialist. Av de som hadde vært hos andre enn fastlegen sin en eller flere ganger, hadde 62 prosent vært hos spesialist.

Selv om vi ikke vet hvilke spesialistbesøk som ble unngått, ser det ut til at kontinuitet i fastlegeordningen kan motvirke unødig spesialistbruk og dermed lette tilgangen for de som trenger det.

Artikkelen kan leses her.