Ph.d.-utenlandsopphold

Mobilitet i akademia – et liv som nomade? Rapport 2016 Akademiet for yngre forskere

 • Overordnet:
  • Økt mobilitet blant norske studenter og forskere, er et satsningsområde for regjeringen.
  • Hensikten med forskermobilitet er blant annet å bidra til økt internasjonalt samarbeid om søknader, prosjekter og publikasjoner med den målsetning å heve kvaliteten på forskningen og derav også forskningens samfunnsmessige nytte.
 • Personlig motiveres yngre forskere til å dra ut fordi:
  • det på lang sikt kan øke sjansen for fast ansettelse...
  • det gir en mulighet til virkelig å bli del av, og ikke bare kjent med, et annet forskningsmiljø

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale. UHR Rapport 2015

 • God karrierepolitikk for doktorgradsgruppen …
  Et hovedmål er å sette kandidaten best mulig i stand til å konkurrere om fremtidige jobber i akademia og i samfunnet ellers.
 • 3.1.4 Mobilitet - tiltak: Vektlegge internasjonalisering i kandidatenes utviklingsplan ved starten av doktorgradsperioden:
  • Styrke betydningen av utenlandsopphold i ph.d.-utdanningen
  • Understreke at slike opphold er meritterende
  • Etablere en kultur for utenlandsopphold som meritterende innad i forskningsgrupper

Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø

 • Punkt 8.2 Stipendiat (UiT, fire år)
  • Ph.d.-studenter som har utenlandsopphold i tilknytning til doktorgradsarbeidet skal få redusert arbeidsoppgavene det fjerde året.
  • Bakgrunnen for dette er at universitetet ønsker å tilrettelegge for at ph.d.-studenter skal kunne gjennomføre utenlandsopphold.
 • Planlegg tidlig
 • Samråd med veileder og faggruppe
 • Vurder faglig relevans og status
 • Vurder varighet
  • Det er kjønnsforskjeller for planlegging og faglig utbytte
  • Planlegger du for forsker-/arbeidserfaring eller faglig fellesskap
  • Hvilke krav stiller du til egen økonomisk «sikkerhet»
  • Hva betyr familiefaktorer for deg, skole, barnehage, etc.
  • Hvodan er muligheten for å justere varigheten?
  • Korte -under 2 måneder, og lange opphold – har ulike formål og utbytte
 • Vurder støtteordninger
  • Internt: Ph.d.-utenlandstipend
  • Erasmus+ stipend gjelder også for ph.d.-studenter
  • USA: Fulbright
  • Tyskland: DAAD
  • Frankrike: Aurora
  • Canada internships: Mitacs Acellerate
  • Flere koordineres av Forskningrådet og/eller DIKU
 • Finn ut hvem du er og hva du vil
  • Norsk/utenlandsk statsborger?
  • Statsansatt i Norge / annen arbeidsgiver?
  • Fravær fra pliktarbeid?
  • Student?
  • Medlemskap i folketrygden tre av de siste fem år?
  • Oppholdets lengde ? Mer enn 12 måneder/Mer enn tre måneder?
 • Visum og arbeidstillatelse
 • Forsikring
 • Folketrygden/NAV - opphold i utlandet
 • Helserettigheter
 • Skatt, flytting
 • UiT egenforsikring – tjeneste i utlandet
 • UiT reiseopplysninger
 • Egen sikkerhet
 • IT-sikkerhet og data
 • Etiske retningslinjer