NTL ved UiT

Gratis kurs for deg som er NTL-medlem

Som medlem i NTL kan du søke på kurs og NTL vil dekke dine reise- og oppholdsutgifter etter statens regulativer. Her finner du informasjon om sentrale NTL-kurs, andre LO-kurs, lokale kurs og seminarer. 

Du har rett til permisjon med lønn fra arbeidsgiver, så bruk muligheten hvis du ser et kurs som frister!

NTLs kurskalender

LO-kurs

Forvaltningspolitikk 60 stp (tilbys årlig)

AOF kurstilbud og toppskolering

Informasjon om stipendordningen i LO stat


Sist endret: 04.06.2021 18.55

kurskatalog