Ledelsen

Aarekol, Lena

Direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)
Ledelse og stab UMAK
Campus Tromsø

Bækø, Inger Kaisa

Administrativ leder ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Ledelse og stab UMAK
Campus Tromsø

Maurstad, Anita

Professor
Ledelse og stab UMAK
Campus Tromsø

Alm, Torbjørn

Professor
Norges arktiske universitetsmuseum
Campus Tromsø

Paus, Cathrine

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Campus Tromsø

Christensen, Karen Marie

Faggruppeleder publikumsvirksomhet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Campus Tromsø