Ledelsen

Hauan, Marit Anne

Museumsdirektør
Ledelse og stab ved TMU
Campus Tromsø

Bækø, Inger Kaisa

kontorsjef
Ledelse og stab ved TMU
Campus Tromsø

Fonneland, Trude A.

Professor
Seksjon for kulturvitenskap
Campus Tromsø

Alm, Torbjørn

Førsteamanuensis
Seksjon for naturvitenskap
Campus Tromsø

Skip to main content