Varangerhalvøya - et lite stykke Arktis

Varangerhalvøya - et lite stykke Arktis

Ekkerøy, Varangerhalvøya. Foto: KASAVI Arne-Terje Sæther.

INNHOLD:
Innledning: Ingrid Jensvoll
Geologi og landskap: en reise i tid: Geoffrey D. Corner
Jakt og fangst i eldre tid: Audhild Schanche og Kjersti Schanche
Reindriften i Varanger - rettshistorie: Øyvind Ravna
Klima og klimaendringer: Inger Hanssen-Bauer og Ole Einar Tveito
Mellom skog og tundra: Skoggrensen: Jane Uhd Jepsen og Hans Tømmervik
Den grønne tundraen: Virve Ravolainen, Eeva Soininen og Kari Anne Bråthen
En artsrik flora: Stein Rune Karlsen
Det særegne dyrelivet: Karl-Birger Strann og Rolf A. Ims
Fjellreven på den arktiske tundraen: Siw T. Killengreen
Grenseland. Streiftokt i Varangers kulturhistorie: Einar Niemi
Naturbrukeres holdninger til Finnmarkseiendommen: Else Grete Broderstad og Vera Hausner
Varangerhalvøya i klimaendringenes tidsalder: Rolf A. Ims, John-André Henden og og Ingrid Jensvoll
Fotografiet: Sveinulf Hegstad

Vil du bli abonnent? 
Send oss en E-POST: ottar@uit.no eller kontakt oss på KUNDETELEFON: 776 45000 alle hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00.

Abonnementet gjelder til det blir sagt opp skriftlig.